21.11.2017
 

חטיבת מנהיגות יהודית - מטרות

 

מאז השיבה לחבלי המולדת שבהם עוצבה דמותו של עם ישראל ההיסטורי, מיטלטלת מדינת ישראל בין שתי בחירות אפשריות.

 

הבחירה היהודית היא להמשיך את עם ישראל ההיסטורי, להתחבר לשורשיו, להמשיך ולפתח את תרבותו הלאומית ואת ערכיו המקוריים, ולחתור להגשמת יעדיו ההיסטוריים.

הבחירה האחרת היא להפוך את עם ישראל ההיסטורי ל"עם ישראלי" המנותק ממורשתו, אומה חדשה המורכבת מנוצרים, מוסלמים, ערבים, רוסים, גרמנים, פולניים, וגם כמה כאלו שאבות אבותיהם היו ממוצא יהודי.

 

קרא עוד...

תנועת מנהיגות יהודית – עקרונות יסוד (ניסוח זמני)

(כפי שהוצגו בכינוס הפעילים)

(גיליון מס' 8. י"א בניסן, תשנ"ז)

1. מציונות של "קיום" – לציונות של "יעוד"!

תנועת 'מנהיגות יהודית' רואה ב'שיבת ציון' את חזרתו של עם ישראל לארצו, ומתוך כך לעצמו, על-מנת להגשים את ייעודו ההיסטורי, את 'חזון הגאולה' במלואו. מטרותיו של העם בארצו אינן רק זכות, אלא חובה וצווי אלוקי, אינן רק גורל אלא ייעוד. מטרות אלו, המלאות את התורה שבכתב – תורת חיי העם בארצו – ומוגדרות היטב בתורה שבעל-פה הן: הקמת משטר יהודי ממלכתי, שחרור ארץ ישראל והכנעת אויבי ישראל, יצירת תרבות יהודית ממלכתית חיה שממוקדת בשלמותה בבית הבחירה והשלמת תהליך קיבוץ הגלויות. 'שיבת ציון' מהווה בשורה כלל אנושית שהעולם כולו מצפה לה והשלמתה היא בתיקון העולם כולו במלכות שדי.

קרא עוד...

מצטרפים למנהיגות יהודית

כיצד פועלים לקידום הרעיון של מנהיגות יהודית.

קרא עוד...

רקע כללי

השאלות הנשאלות

* מדוע 40 שנים לאחר שחרור ארץ - ישראל המערבית, עדיין מאיימת על תושביה
היהודיים גזירת גלות וחורבן?
* מדוע אנשים צעירים שכבר נולדו בחבלי הארץ המשוחררים - עדיין מפגינים נגד גרושם הצפוי?
* מדוע הר הבית - לב האומה! וירושלים עיר הבירה! - מוצעים אתנן לרב המחבלים?

קרא עוד...

ימי תפארת

מה בין ימי העוז וחירוף הנפש של ערב מדינה ובין ימינו ערב משהו גדול לא פחות

מימי נעורי הציתו את דמיוני ימי התפארה של המחתרת העברית, האצ"ל והלח"י. הצטערתי שלא זכיתי לחיות באותם ימים זכים של הורדת מסך הגלות, בידי המעטים שכוח הרצון עמד להם אל מול הסתברויות האפשר. רציתי להיות שם לא כל כך בגלל הסיפק בלגרש במו ידיך את האימפריה הכובשת האחרונה מא"י, אלא בשל בהירות ההכרה: לשם מה? ידוע ידעו גיבורי המחתרת בעבור מה מחרפים הם את דמי ימיהם - בעבור ריבונות יהודית בגבולות ההבטחה, בעבור הגשמת היעוד היהודי, בעבור הבית השלישי.

קרא עוד...

 

מנהיגות יהודית   מרכז שטנר 7 , קומה 2, גבעת שאול ירושלים   טל. 1-800-200-613