20.07.2017
 

תנועת מנהיגות יהודית – עקרונות יסוד (ניסוח זמני)

1. מציונות של "קיום" – לציונות של "יעוד"!

תנועת 'מנהיגות יהודית' רואה ב'שיבת ציון' את חזרתו של עם ישראל לארצו, ומתוך כך לעצמו, על-מנת להגשים את ייעודו ההיסטורי, את 'חזון הגאולה' במלואו. מטרותיו של העם בארצו אינן רק זכות, אלא חובה וצווי אלוקי, אינן רק גורל אלא ייעוד. מטרות אלו, המלאות את התורה שבכתב – תורת חיי העם בארצו – ומוגדרות היטב בתורה שבעל-פה הן: הקמת משטר יהודי ממלכתי, שחרור ארץ ישראל והכנעת אויבי ישראל, יצירת תרבות יהודית ממלכתית חיה שממוקדת בשלמותה בבית הבחירה והשלמת תהליך קיבוץ הגלויות. 'שיבת ציון' מהווה בשורה כלל אנושית שהעולם כולו מצפה לה והשלמתה היא בתיקון העולם כולו במלכות שדי.

2. מוכוונות (אוריינטציה) יהודית למדינת ישראל

הגשמתו המלאה של 'חזון הגאולה' בפועל, מחייבת תהליך של התחדשות ויצירה רוחנית-תרבותית בהיקף

לאומי כולל ולכן מגדירה תנועת 'מנהיגות יהודית' את מטרתה באופן מעשי (אופרטיבית) ביעד ביניים: מדינת ישראל כמדינה יהודית לא רק בשמה אלא באופייה ובתכניה – מדינה הפועלת לאור השראתה של תורת ישראל ו'חזון הגאולה'. התנועה מקבלת כנקודת מוצא את המסגרת הפורמלית והחוקית של מדינת ישראל כפי שהיא היום. התנועה רואה במדינת ישראל את מדינת העם היהודי כולו, לרבות בני העם שעודם בתפוצות.

3. משמעות חיינו ככלל וכפרטים

התודעה האמונית – החותרת להגשמתה המלאה של 'שיבת ציון' – היא שנותנת טעם, עניין ומשמעות מלאה לחיי העם בארצו ומתוך כך גם לחיי היחידים. במרכזה עומד הייעוד ולא הקיום כשלעצמו, והיא הנותנת לעם כוח, עוצמה ויכולת לעמוד ביעדיו.

4. בחירה חופשית

תנועת 'מנהיגות יהודית' מדגישה את העיקרים התורניים של אחדות ישראל והבחירה החופשית.

מתוך כך היא רואה כל יהודי, באשר הוא, בעין טובה, ומתנגדת לכל כפיה תרבותית. תהליך השיבה לזהות

ולתרבות היהודית אינו יכול להתגשם אלא מתוך רצונו החופשי של כלל-ישראל.

5. חילופי משמרות

התודעה הציונית, שעל-פיה הוגשם השלב הראשון של 'שיבת ציון', אינה מסוגלת עוד להתמודד עם הבעיות בפניהן ניצבת מדינת ישראל, והגיעה לסוף דרכה. מתוך הערכה עמוקה וכנה לפעולתה של הציונות ולמסירות נפשם של מגשימיה, מתוך הזדהות עם כוונתם הרצויה ומתוך רצון אמיתי להמשיך את פועלם, פועלת התנועה לשינוי עמוק בתודעה הלאומית, שינוי רוחני-ערכי יסודי. רק המעבר לתודעה אמונית, יאפשר את המשך התהליך ההיסטורי של 'שיבת ציון'.

6. ביטול המושגים – חילונים/דתיים

תנועת 'מנהיגות יהודית' היא תנועה יהודית, אמונית, כלל-ישראלית, החותרת לביטול המושגים

'דתיים' ו'חילוניים'. התנועה היא תנועת העם כולו, בארץ ובתפוצות, מחויבת לעם כולו, והיא פתוחה בפני כל מי שזהותו היהודית יקרה לו.

7. יוזמה ונטילת אחריות

תנועת 'מנהיגות יהודית' רואה בפיתוחה של התודעה האמונית אתגר מרכזי, והיא חותרת להתחדשות, יצירה ופיתוח של חלופה יהודית בכל המישורים: התרבותי, הרוחני, הרעיוני והמדיני, התנועה רואה ביוזמה, בנטילת האחריות ההיסטורית, בהצבת האתגרים והיעדים הלאומיים ובחתירה כנה להגשמתם, אבני יסוד להוויתה ולפעולתה.

8. אמונה, תפילה וציפייה

התקשרותה המחודשת של התודעה הלאומית הישראלית עם אלוקי ישראל – הבוחר בעמו ישראל – היא

תנאי הכרחי להמשך חיי העם בארצו. הצלחת היוזמה האנושית איננה אפשרית כלל בלי תפילה וציפייה

להשלמתה ולהצלחתה מתוך ברכת שמים.

9. מנהיגות יהודית

תנועת מנהיגות יהודית חותרת להשלמתו של תהליך 'חילופי המשמרות' בחברה הישראלית ע"י

הצבת הנהגה אמונית למדינת ישראל. הנהגה אמונית – הן במובן של שכבה ציבורית והן במובן האישי – היא הנהגה כלל-ישראלית, המקושרת באופן אמיתי ומחייב לתורת ישראל ופועלת בהשראת 'חזון הגאולה'. בהצבת מועמד אמוני בבחירות לראשות הממשלה, רואה התנועה מנוף ואמצעי מרכזי להשגת מטרותיה.

10. גיבוש מדיניות כוללת

תנועת 'מנהיגות יהודית' חותרת לגיבוש וניסוח קווי מדיניות שיישמו את עקרונותיה אלו, וינחו

את ההנהגה האמונית העתידה להנהיג את מדינת ישראל.

___________

בחודש ניסן תשנ"ז, כחצי שנה אחרי תחילת פעולתה של התנועה, נערך ב"בית המהנדס" בירושלים כנס פעילים ראשון, בו השתתפו כמאתיים איש. לקראת הכנס, גיבשנו את עקרונות היסוד של התנועה. הניסוח הוגדר כזמני, מתוך הכרה שאנו רק בשלבים ראשונים של התפתחות אידיאולוגית והתארגנות ציבורית.

למרות הגדרת המצע כזמני, נראה שגם היום, אחרי למעלה משש שנים שעברו, היינו חותמים עליו, כפי שהוא.

 

תרום למנהיגות יהודית

תרום למנהיגות יהודית

מאמרים חשובים בנושא

מנהיגות יהודית   מרכז שטנר 7 , קומה 2, גבעת שאול ירושלים   טל. 1-800-200-613