21.11.2017
 

לתיקון עולם

אוהד קמין , פילוסוף ואמן יליד ישראל, הצטרף לפני שנים לתנועת 'זו ארצנו' בראשותו של משה פייגלין והוא פעיל במסגרת תנועת ההמשך שלה, "מנהיגות יהודית", עד היום. הקובץ "לתיקון עולם" מבטא את הדרך שבה יושמה בתקופה זו גישתו הפוליטית למציאות הישראלית.

'לתיקון עולם' הינו אסופת מאמרים פרי עטו, אשר מייצגים התייחסות לכל הכרוך בעימות בין מסורת ישראל למדינת ישראל, החל מהגות פילוסופית, המשך בביקורת החברה, המדינה, ההנהגה ושיטת השלטון בישראל ועד להצעת פתרונות מעשיים ברוח היהדות למשבר הערכי הגדול המתחולל בזמננו.

כותב אוהד קמין על ספרו:

למעלה ממאה המאמרים המופיעים בקובץ, מהווים ציוני דרך שעשיתי בתקופה לא קצרה, שהיא דרך של תגליות: היא מתחילה בתגלית מדעית-פילוסופית, הרואה את היהדות כתפישת מציאות נכונה, שהשלכותיה על הקיום האנושי הן בעלות משמעות מעשית. זו באה לידי ביטוי קודם כל בהצלחה ואושר בחייו של היחיד המאמין ואחר כך באיתור הכוח הרעיוני המשמעותי ביותר הקיים היום בעולם המדיני הישראלי, שהוא תנועת מנהיגות יהודית. בסיסמתה – "לתיקון עולם במלכות שדי" – אני מחזיק היום.

במשך שנים לא מעטות עסקתי בביקורת החברה והממשל בישראל. לאחר מכן, עם התוודעותי לאישיותו הייחודית של משה פייגלין , מנהיג "זו ארצנו", ושל חבריו לרוח, הצטרפתי לפעילותו הפוליטית, שכללה, בצד פעילות אינטלקטואלית-הסברתית רבה, גם השתתפות באירועי מחאה. כאשר התנועה שהנהיג פייגלין, "מנהיגות יהודית", נכנסה לתנועת "הליכוד" הצטרפתי אף אני למהלך ונבחרתי לחברות במרכז התנועה.

לאורך שנות פעילותה התמידה תנועתנו הרעיונית בפעילותה באורח נטול-פשרות; פעילות המחאה הפוליטית של "מנהיגות יהודית", שהחלה בהפגנות נגד הסכמי אוסלו, לא פסקה עם היכנסה ל"ליכוד". במסגרת התנועה הלאומית פעלנו רבות נגד מדיניותו הכושלת של הממשל ואף הקמנו בו תנועה אופוזיציונית, מתוך נסיון למנוע את הסחף הרעיוני שחל בעמדותיו היסודיות, במיוחד בימיו של ראה"מ שרון. נסיון זה הועצם עם הגיע מהלך שינוי העמדה של הממשל לשפל בדמות גירוש ההתיישבות מגוש קטיף.

כל השלבים האלה וגם היבטים אחרים של רבים מהמהלכים המדיניים שנעשו בשנים האחרונות, כלולים במאמרים שכינסתי בקובץ שלפניך; אני תקווה שהם יסייעו לך, הקורא, להבין לעומק רב יותר את רוח הערכים שעומדת ביסוד אמונתה של קבוצה מיוחדת של חלוצים, הנאבקים תוך נסיון לשלב את ערכי המסורת היהודית עם מאבק על השליטה הפוליטית במדינת ישראל. אף כי אין לדעת מה יילד יום, אין לי ספק כי לפעולת הזריעה הרעיונית של תנועתנו בקרקע התרבותית יש חשיבות מכרעת לעתיד כולנו. להערכתי – שאותה גם ביטאתי בכותרת ספרי – בידינו נמצא המפתח לתיקון העולם.

מחיר הספר 50 ₪ משלוח 10 ₪

הזמנה אצל מינדי במשרד - 09-7929046

 

 

הספריה_האמונית

 

הזמנת ספרים

 

מלחמת החלומות

 

במקום שאין אנשים

 

המהפכה האמונית

 

על ציר הזמן

 

דרך המלך

 

לתיקון עולם

 

מנהיגות יהודית   מרכז שטנר 7 , קומה 2, גבעת שאול ירושלים   טל. 1-800-200-613