20.11.2017
 

דף הבית

לבוחר המתלבט – סיפור מעשה להמחשה

לק"י

לבוחר המתלבט – סיפור מעשה להמחשה

הרב דוד שפיץ

מעשה בספינת פאר שעמדה לצאת להפלגת הבכורה, שמה היה טיטניק. ימים ולילות עמלו עליה בוניה. המהנדסים שקדו על כושר נשיאתה ואיזון משקלותיה, היכן ימוקמו נוסעיה והיכן מכונאיה והיכן מנועיה ומדחפיה וכמה סיפונים לבנות בבטנה ובירכתיה . כיצד לבנות את גשר הפיקוד כך שלא יפריע לשלוות הנופשים שהרי באוניית בילויים אנו עסוקים ועוד כהנה וכהנה פרטים חשובים וחשובים יותר שתקצר היריעה לפרטם.

על הספינה היו שלושה נערי סיפון שתפקידם לסייע בכל ענין הנדרש. יש שיגישו משקה לנוסע כי יבקש ואולי לתקן מנורה בחדרו או לשחרר את החבל הקושר את הספינה אל המזח או לגרז את מיסבי ההגאים מעין כולבויניקים לעבודות בספינה. לנערים שמות: ביתאי, דבראי והגאי .

עברו הימים, נסתיימו הבדיקות, נתקבלו האישורים, נמכרו הכרטיסים וגם מכון התקנים נתן את ברכתו . טיטניק יוצאת להפלגה. מה רבה ההתרגשות על סיפוניה הנוסעים ואנשי הצוות מנופפים למלוים שעל החוף, אמנם ישנן כמה תלונות על אי סדרים במכרזים ועל כישוריהם וניסיונם של קברניטיה, אבל מי יתן להפריע לשמחת הבכורה. הספינה משיטת לדרכה לפי התכנון והחגיגה בסיפונים נמשכת ימים ולילות באין מפריע.

ידיהם של שלושת נערי הסיפון שלנו מליאות עבודה, מידי ערב ישכבו על יצועם לנום את שנתם החטופה ליד החרטום הקדמי והשכם בבוקר יקומו להמשיך במשימותיהם, כך מידי ערב ולעיתים במשמרות יבצעו את עבודתם. יום אחד כשנפגשו נערינו באקראי בחדרם הביטו במשקפת הממוקמת בחלון חדרם והנה הם רואים לחרדתם כי הטיטניק משיטת הישר אל קרחון ענק אמנם יש עוד שהות קלה לשנות כיוון אבל, הצוות שיכור ורב החובל ישן, הקוון עסוק וכמעט אין עם מי לדבר. מה לעשות?

אמר הגאי, הבה נרוץ לגשר הפיקוד, ניקח לידינו את האחריות על הטיטניק הלא כל בורג באוניה אנו מכירים, נשכנע את הצוות המנומנם והשתוי למחצה, נשנה את כיוון השיוט ונגיע לחוף מבטחים.

אמר לו ביתאי, מה אתה מדבר? מי יתן לך את הפיקוד? הלא הגשר מלא באנשים, שכולם רוצים להנהיג את הספינה, שנים הם מחכים להזדמנות, התור הוא ארוך ועד שיגיע תורנו, מזמן, נפגוש בקרחון. אני מציע שנפנה אל הנוסעים ואנשי הצוות נצייד אותם במזון ותרופות נכין אותם לקראת הבאות ונסמוך על צוות הפיקוד, אחרי הכל הם היחידים שהוסמכו באוניה להנהגתה.אמר וניגש מיד לסיפון הנוסעים להתחיל במלאכה.

אמר דבראי, אני מציע שניגש מיד לחדר הכרוז ונקרא בכל אמצעי כריזה שנמצא שם לכל הנוסעים להציל את עצמם ואת כל מי שאפשר ונספר מה ראינו במשקפת מהרה יצטרפו אלינו עוד ועוד נוסעים וכולם יקראו בקול גדול עד שצוות הפיקוד ישמע וינהיג את האונייה כראוי.אמר וניגש לחדר הכרוז.

הגאי, חרף בדידותו, ניגש אל גשר הפיקוד והחל במאמץ לקבל לידיו את הפיקוד.

חברים יקרים, אכן, לא קלה היא דרכנו ועוד רבים המכשולים שיכרו לפנינו אבל אם חפצים אנחנו להיחלץ מהסכנה האורבת למדינתנו אין לנו ברירה עלינו, באמת ובתמים, לקחת לידינו את ההנהגה, כן, לקחת לא לחכות שיתנו לנו, כי לא יתנו, מבן אנוש לא מקבלים הנהגה, רק לוקחים.

חשובה היא דרכה של המפד"ל, שדואגת למחסור רוחני וגשמי של ההולכים בדרך הישר ומחזקים את חינוך ילדינו, אהבת הארץ, אהבת התורה, אהבת העם ועוד, אבל, בזה לא די כדי לחלץ את ספינתנו מההתנגשות בקרחון.

אכן, ישנם יתרונות לתנועות הימין הצועקות את זעקתנו כדי להיחלץ מן האסון הממשמש ובא וקוראות לחזור לערכי אהבת המולדת ולהיצמד לציונות של פעם.

ישנה רק אפשרות אחת לשנות באמת את המציאות והיא אם בהגינות וביושר נצטרף לליכוד, נצביע ליכוד ומתוכו ניקח לידינו את הנהגת המדינה ונשנה לחלוטין את סולם ערכיה. משם ורק משם , מגשר הפיקוד/הליכוד הזה נוכל לעשות משהו כדי להביא מזור אמיתי למכאובינו. אמנם התור שם ארוך ואולי ישנם כמה מלחים שיכורים שלא יקלו עלינו את המלאכה, אבל זוהי הזירה זהו העם היהודי ואתו, רק עם כולו נוכל להביא את ספינתנו לחוף מבטחים ובאמת לתקן עולם במלכות שדי .

 

סרט מנהיגות יהודית

 

אם תרצו

התוכנית המדינית

 

 

תרומות

 


ניתן לשלוח צ'ק לפקודת "מנהיגות יהודית" לת.ד. 21, גינות שומרון 44853

מנהיגות יהודית   מרכז שטנר 7 , קומה 2, גבעת שאול ירושלים   טל. 1-800-200-613