20.11.2017
 

מדינה יהודית – מדינה חופשית

לק"י

נאמר בתורה כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם – ודרשו חז"ל עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. כמעט כל הבעיות של מדינת ישראל היום נובעות מהפיכת בני ישראל מבני חורים לעבדים. במדינה יהודית התופעות האלו יפסקו ובניה יהיו בני חורין.

בימי המנדט סיסמא מקובלת היתה מדינה עברית עליה חופשית. היום הסיסמא המובילה צריכה להיות:
מדינה יהודית - מדינה חופשית!

א. מיסים.

כאשר שמואל הנביא מתאר את שלטון האימים של המלך שימלוך עלינו הוא אומר: צאנכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. מתברר שאפילו נביא ברמתו של שמואל השקול כמשה וכאהרון לא יכול היה ברוח קודשו לדמיין לעצמו שלטון יהודי החומס שני שליש מעמלם של האזרחים. מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מע"מ, אגרות, ארנוניות, הטילים וכל מיני דברים דברים המאפשרים לחטט בחייו של אדם ולחדור לתוך עינינו הפרטיים עיסוקיו ורכושו. כל אלה פוגעים פגיעה אנושה בכבוד האדם וחירותו – דינם להתבטל.

יש תצורך למצוא דרך לגבות מיסים בלי לפגוע באזרחים דוגמא לכך יכולים להיות מסים כגון המוצעים כאן -

מס מחזור הוא מס בשיעור של עשרה אחוז שיוטל על כל עסקה שתעשה. נותן השרות או המוצר יקנה בדואר טופס מתאים ידביק עליו בולים מתאימים או יחתים אותו בסכום המתאים שיכנס מיד לאוצר המדינה ויתן את הטופס למקבל. המקבל ישלח את הטופס החתום לאוצר בדואר. מדי חודש תתקים הגרלה חודשית שבה יוחזר לקונה הסכום שהוציא על פי הקבלה.

לדוגמא - בחורה שעושה ביבי סיטר תקנה בסניף הדואר טופס מתאים תמלא אותו תבייל אותו ותיתן אותו למעסיקתה. המעסיקה תשלח את הטופס לאוצר ותחכה לראות האם זכתה בהגרלה שתזכה אותה חזרה בסכום ששילמה לביבי סיטר. היא תוכל גם לשמור את כל הטפסים לסוף השנה לשלוח אותם במרוכז ולקוות שבהגרלה של סוף שנת הכספים תקבל בחזרה את כל הוצאותיה במשך השנה.

בחנויות ובמוסדות יתקינו מערכת החתמה בדומה לחברות האשראי שתוביל את הכסף מכל עסקה ישירות לחשבון המדינה.

עשרה אחוזים מהכנסות המס יוקצו כהחזר לאזרחים דרך ההגרלות.

עם זאת בלי מקל לגמרי אי אפשר. יועסקו מספר פקחים שמספרם לא יעלה על עשרה לכל היותר שיקנו מוצרים ושרותים. כל מי שמכר מוצר או שרות ולא נתן טופס מתאים יצטרך לשלם פי שנים מערך השרות או המוצר שנתן לאוצר המדינה. כל המוצרים שיקנו ישתתפו בהגרלה החודשית כהחזר לאזרחים.

מס החוזים הוא תשלום למדינה עבור הסכמתה לשפוט במקרה של הפרת החוזה. מוסדות המדינה לא ידונו בשום חוזה שלא הוחתם בסכום המתאים בדואר או הודבקו עליו בולים בערך המתאים. מס החוזים יהיה בערך של אחוז אחד מהעסקה. למשל מכירת דירה בערך של מליון שקל תחייב להחתים את החוזה בדואר בסכום של עשרת אלפים ש"ח אחרת המדינה לא תפעיל את מוסדותיה ומכשיריה כדי לטפל בהפרות הנובעות מהחוזה.

כאשר מדובר בחשבון בנק הרי הלקוח יחתים את החוזה שלו בסכום שאותו הוא מוכן לתבוע את הבנק למשל תשלום של אלף ש"ח יאפשר תביעה נגד הבנק עד סך מאה אלף ש"ח. גם הבנק אם בדעתו לתבוע את הלקוח עליו לשלם לאוצר את הסכום המתאים מראש.

מרבית הכספים ממס זה (ואולי אפילו כולם) יופנו לבתי המשפט למשטרה ולהוצאה לפועל.

מסיסים מסוג זה יצריכו הרבה פחות ניירת והרבה פחות חיטוט בירושה מהסבתא ובמתנה מההורים. וכן כל יתר הדברים הפוגעים בחרותם של האזרחים ומציקים להם.

וכך נוכל לשיר באמת ובתמים בהמנון שלנו – להיות עם חופשי בארצינו ארץ ציון וירושלים.

ב. ענישה.

העונש העיקרי המקובל היום הוא בית סוהר. עונש זה אינו קיים כלל בתורה. הוא פוגע, משפיל, ומדכא את צלם האלהים של האדם. יותר מזה - הוא בעצם עונש לאנשים הישרים הנאלצים לממן את שהותם של העברינים בבית הסהר. ואלו להם עצמם אין שום תועלת מהעונש. אדם שגנבו ממנו נענש פעמים – פעם בכך שגנבו ממנו ופעם בכך שגובים ממנו מסים כבדים כדי להחזיק את הגנב בבית הסהר.

במדינה יהודית עונש זה יבוטל ובמקומו יונהגו פיצויים כספיים כדין תורה.

כך – מי שגנב ישלם לנגנב סכום כפול ממה שגנב ממנו. אם אינו יכול לשלם את הסכום תופעל עליו מערכת גביה הקרובה למערכת המיסוי המקובלת היום שהיא העונש הנורא ביותר שניתן להטיל על אדם בן חורין. הוא יאלץ לשלם על כל הכנסה מתנה או ירושה שלו מס של שישים ושישה אחוז. מרבית הסכום תועבר לידי הנפגע וחלק ממנה ישאר בידי המדינה כדי לכסות את הוצאות הגביה. הוא יאלץ למלא דוחות ולסבול את נוכחותם של פקידי שומה ויקוים פיקוח הדוק על חשבונות הבנק שלו ועל רכושו כדי להבטיח שאינו מעלים הכנסות. מצבו זה ימשך עד שישלם את מלוא הסכום שגנב או מעל. לפיכך פקידי בנק שגנבו סכומי עתק יאלצו כנראה לסבול ממערכת זו כל ימי חייהם.

מי שתקף את חברו ישלם לו פיצויים. ומי שגרם לו גם פגיעה גופנית ישלם לו פיצוים בתוספת ריפוי. מנגנון הגביה מטעם המדינה יפעל כאמור לפי ההסבר שלעיל.

אנסים ישלמו פיצויים כבדים לקורבנותיהם ובנוסף לכך, יאסר עליהם כל עוד לא שילמו את מלוא חובם לנפגעת, לקנות דירה לשכור דירה להתארח או להמצא במרחק של עשרה קילומטרים מהנפגעת.

נפגעת שתזהה פוגע שעדיין לא סיים את פיצויו בכניסתה לקנין למשל – תוכל להתקשר למשטרה ולדרוש שהפוגע יוצא מיד מן האזור. המשטרה תסלק אותו מיד למרחק של עשרה קילומטרים מהמקום. כל ההוצאות הכרוכות בהוצאה זו יגבו במלואם מן הפוגע בדרך שלעיל. אם תוך חצי שעה בקשתה של הנפגעת לא נתמלאה שוטרי התחנה יאלצו לשלם מכיסם פיצויים גבוהים לנפגעת.

יש לשקול את האפשרות שמי שתקף את חברו וגם לו פגיעה פיזית הרי הנפגע יוכל לדרוש את הרחקת הפוגע ממנו באותה שיטה.

מי שגרם מות ברשלנות או הריגה – כמו נהגים המעורבים בתאונות דרכים ישלמו פיצויים למשפחות ההרוגים הגביה תעשה דרך המיסים כמבואר לעיל. וכן תהיה לנפגעים הזכות לגרש את הפוגע מנגד עיניהם עד שיסיים את תשלום פיצוייו.

היחידים שיוחזקו בבית הסוהר הם רוצחים. כדי להציל את החברה מנזקיהם. רוצח שיש לו רכוש הרכוש יועבר לאוצר המדינה כדי לממן פיצויים למשפחות הנרצחים וכדי לממן חלקית את החזקתו בבית הסהר לתקופה הנחוצה.

יש לשקול את הוצאתם להורג של רוצחים אכזריים במיוחד כדי לשחרר את האנשים הישרים מהצורך לממן את החזקתם בכלא עד סוף חייהם.

ג. צבא.

לא גויסנו בשוט כהמון עבדים כדי לשפוך בנכר את דמינו. חלומינו להיות לעולם בני חורין רצוננו למות בעד עמינו!

כך שר אברהם שטרן – יאיר מייסד הלח"י.

המצב שבו מדינת ישראל מנהלת מרדף אחרי מי שאינם רוצים לשרת פוגע ביסודה המוסרי של המדינה. לא פחות מכך פוגע ביסודה המוסרי של המדינה השימוש בעשרות אלפי אנשים שאינם מקבלים תמורה למאמציהם עבור הכלל. לעיתים קרובות מידי אנשים אלו הם גם המפרנסים היחידים של משפחותיהם ובגיוסם נשבר מטה לחמה של המשפחה.

על מנת להעמיד את צבא ישראל מחדש על בסיס מוסרי יש להבהיר שרק הרוצים בכך יציגו את מעמדותם לשרת בצבא. מי שהבדיקות הצבאיות יוכיחו שאמנם מועיל למדינה שהוא ישרת יקבל משכורת החל מהיום הראשון שהגיש את מעמודות לשרת.

המשכורת תהיה לפי צרכי הצבא יש לשער שהחיילים ביחידות לוחמות יקבלו יותר מחיילים ביחידות עורפיות.

מי שירצה בכך יוכל להגיש מעמדות לשרת בגמ"ר. חיילי הגמר לא יקבלו משכורת משום שהם מגינים רק על ביתם או כל מקום אחר שעליו הם רוצים להגן. יחידות הגמ"ר יהפכו לניידות רק במקרה של מלחמה כוללת מסוג מלחמת העצמאות או מלחמת יום הכיפורים. לוחמי הגמ"ר יצטרכו להתחייב לשרת מכסת ימים מינימאלית כדי שהצבא יסכים לקבל אותם לשורותיו. עם זאת הם יקבלו ביטוח מלא מהמדינה למקרה של מות או נכות בדיוק כמו חיילי הסדיר.

כל חייל יוכל להשתחרר מן השרות בהודעה מראש של שלושים יום. חייל שערק או שסרב לפקודה חוקית ישוחרר מיד מן השרות והמדינה לא תרדוף אחריו. אבל, אם בעתיד חייל כזה ירצה להגיש מעמודות שנית לשרת בסדיר או בגמ"ר הוא יצטרך לפצות כספית את המדינה על הנזק שגרם לה ע"י התרת החוזה החד צדדית שעשה.

כך יהפוך צה"ל מחדש לצבא מוסרי המושתת על רצונם החופשי של האזרחים אשר חלומם להיות בני חורין שלא גויסו בשוט. וזאת בלי לנצל בצורה לא הוגנת את נכונות האזרחים להגן על ארצם.

ד. חינוך

לכל ילד החל משלושה חדשים מלידתו תוקצה יחידת מימון שנתית. ההורים יהיו רשאים להשתמש ביחידת המימון הזו כדי לשלוח את ילדם לכל מוסד שירצו. יהיו הורים שירצו טיפול יחידני לילדיהם ושעות לימוד קצרות, יהיו הורים שירצו להשאיר את ילדיהם בבית אצל מורה פרטי. יהיו הורים שירצו להשקיע במיגון בי"ס ויהיו הורים שירצו להשקיע בגינון בית הספר דווקא.

כך או אחרת, שיטה זו תפסיק אחת ולתמיד את המריבות בתחילת כל שנה ואת שביתות המורים הבלתי פוסקות ואת טענות ההורים. האחריות על החינוך תעבור לידי ההורים והם ישכרו מורים, מבנים, וכדומה לפי הבנתם. גם לא יהיה מקום יותר לטענות על קיפוח כי כל ילד יקבל בדיוק את אותה יחידת מימון וילמד בה מה שהוא או הוריו רוצים.

כל ישראל בני מלכים הם – וההורים עצמם הם המלכים והם יקבעו מה הם רוצים שילדם ילמד כיצד והיכן תוך שיויון מוחלט.

יאופשר רק חריג אחד – ילדים נכים בגופם או בנפשם יזכו לקבל יחידת מימון כפולה אבל לא יותר מכך.

משרד החינוך יפורק ויותרו בו רק שתי יחידות - יחידה שתכלול מספר מצומצם של רואי חשבון שיעסקו בהעברת יחידות המימון להורים ומשם למקומות שהם יבחרו. ויחידה שניה של רישוי.

יחידת הרישוי תערוך בחינות למורים ומנהלים במקצועות שונים ותוציא תעודות הסמכה. יש לשאוף שיחידה זו תמומן אך ורק מכספי אגרת הבחינות והחתמת התעודות בדואר.

ה. תרבות דת וספורט.

המדינה כלל אינה צריכה לעסוק בעיניים אלה. זה עינינם של האזרחים כיצד הם מטפלים בזמנם בכספם ובתרבותם.

לא יאופשר בשום אופן מצב שבו לוקחים כסף בכוח מאזרח הרוצה לבנות בכספו בית כנסת ונותנים את הכסף הזה שהרויח בעמל כפיו לאזרח הרוצה לבנות מגרש כדור רגל. לא יתאפשר לקחת בכוח הזרוע כסף מאדם הרוצה לבנות בכסף שהרויח בזיעת אפו אולם אופרה ולתת אותו לאזרח הרוצה להקים בכסף הזה ישיבה. גם אין מקום שהמדינה תחליט עבור האזרח איזה סוג בית כנסת יבנה בכספו. ואיזה ישבה הוא ממן במסים שהוא משלם

כל הדברים האלו יעשו אך ורק על ידי האזרחים.

כפי שנוהג לומר מועמדינו לראשות הליכוד משה פיגליין - ברגע שבית הכנסת יפסיק להיות מוסד פוליטי הממון מכספי המפלגות הדתיות ויהפוך למוסד המתקיים על כתפי מתפלליו ינהרו המוני יהודים פשוטים אליו!

לכן, משרד הדתות והמועצות הדתיות ומשרד התרבות והספורט יפורקו ויבוטלו וכל תפקידיהם יעברו לידי האזרחים החופשיים.

הרבנות הראשית תהפוך ליחידת סמך ממשלתית העוסקת רק ברישוי – כלומר תערוך בחינות שיקבעו למי מותר לעסוק בשחיטה, מילה, גיור, נישואין, גירושין, כשרות, קבורה כדת משה וישראל, וכד'. המימון יעשה על ידי אגרת הבחינות ועל ידי תשלום עבור התעודות. ועדות הבחינות יורכבו על ידי כל בעלי התעודות הרלונטיות.

רשות השידור תפורק ותבוטל. המדינה תציע את התדרים תמורת אגרה שנתית. במקרה ויהיה מחסור בתדרים או תחרות על אותו תדר יתקיים מכרז ובו יזכה מי שהציע את ההצעה הגבוהה ביותר. האזרחים עצמם הם שחליטו מה הם רוצים לראות, מי, כמה, ואיך.

ו. רווחה ועליה.

תפקידה של המדינה בעידוד עליה מסתכם בעיקר בכך שהיא נותנת לכל יהודי אזרחות מיד עם הגיעו. ותקופה מסוימת של לימודי אולפן. היהודים בארץ הם שצריכים לקלוט את אחיהם ולהתגייס לכך בעצמם. המדינה לא תיקח כספים מאזרח ותחליט לתת אותו לאזרח אחר לכן משרד הקליטה יבוטל ויפורק ובמקומו תקום רשות קטנה במסגרת משרד ראש הממשלה תעסוק בעיקר בטיפול בעולי ארצות מצוקה או במבצעים מיוחדים.

האזרחים הם שצריכם לדאוג לזקניהם חוליהם ומובטליהם. כך היה נהוג בקהילות ישראל מאז ומתמיד.

לכן, לא תהיה שום אפשרות לקבל כספים מהמדינה בלי לעבוד. קצבת הילדים תבוטל. מי שחושב שחשוב לתמוך כספית כדי להגדיל את הילודה יתן את הכסף במישרים או יתרום לארגונים העוסקים בכך. כל קצבאות הסעד הנכות השלמת הכנסה והביטוח הלאומי יבוטלו והאזרחים יחליטו בעצמם למי לתת כמה וכיצד. והאם לתת ישירות או דרך ארגונים התנדבותיים שיעסקו בכך.

יהיו רק שלושה חריגים-

המדינה תהיה רשאית להקצות יחידת מימון למבוגרים כדי שילמדו מקצוע. האנשים עצמם יחלטו מה הם רוצים ללמוד.

המדינה תהיה רשאית במקרים של אבטלה קיצונית להציע עבודות יזומות תמורת שכר מקופת המדינה.

המדינה תהיה רשאית לממן בעת הצורך אשפוזים או תרופות למחלות נדירות עבור חולים או נכים שאינם יכולים לממן זאת בעצמם.

לסיכום

הקורא יוכח מיד שתוכנית זו תעקור מן השורש כמעט את כל הסיבות להפגנות למרירות ולשנאה ולמתחים בין האזרחים. כמעט כל הסכסוכים הקורעים את הציבור ייושבו בצורה זו בדרך הטובה ביותר.

וכאן כרגיל ישאל הקורא אז מה עושים? איך ממשים את החלום?

ובכן כמו תמיד אפשר לילל מול הירח: הוי הוי אהבת ישראל … .

ואפשר להצטרף למנהיגות יהודית ולפעול להגשמת החלום.

אם אתה מזדהה, תומך, או סתם רוצה שהממשלה תתסלק לך מן העיניים –

הצטרף למנהיגות יהודית! משה פיגליין לראשות הליכוד!

מנהיגות יהודית תעלה לשלטון על גבי הקריאה: הקץ לעבדות! תחי החרות!

 

מנהיגות יהודית   מרכז שטנר 7 , קומה 2, גבעת שאול ירושלים   טל. 1-800-200-613