20.07.2017
 
היכנסו לאתר החדש שלנו
16.07.2015

עדכון מנהיגות יהודית - ח' שבט תשע"ד

מפגש שיח לאנשים חושבים
מזל טוב

מפגש שיח לאנשים חושבים עם אוהד קמין

חברות וחברים יקרים!

במשרדי מנהיגות יהודית מתקיימים מפגשים דו שבועיים בנושאי הפילוסופיה מנקודת מבט כוללנית.

המפגשים מתקיימים בימי רביעי בשבוע במרכז "מנהיגות יהודית" ברח' שטנר 7 בירושלים, והם פתוחים לציבור שוחר דעת וחכמה. תוכן המפגשים הוא על דעת ובאחריות המרצה, אוהד קמין.

במפגש האחרון נערך שיח הגותי על הנושא "בחירה חופשית, שיפוט ורוח האדם". במסגרת שיח זה, אוהד קמין הסביר את הדרך שבה היתה הגב' רוזנבאום, אחת המגוננות הגדולות ביותר בהיסטוריה של הפילוסופיה כאשר סוככה על מעמדו של השכל האנושי והגנה על יכולתו הייחודית של האדם בתחום זה, ובמיוחד על יכולתו הלשונית-מושגית.

הפגישה הבאה במסגרת סדרת הפגישות-שיחות המבוססות על פרקים מחכמתה של הפילוסופית היהודייה הגדולה, (אין ראנד) עליזה רוזנבאום, תוקדש אף היא למספר היבטים חשובים של הידיעה האנושית וביניהם:

לוגיקה, הוכחה וקיום

ותציג את הדרך שבה קשורים מושגים אלה זה לזה כהכרח וכחובה לימודית, המקשרת בין היכולת לחשיבה לבין עצם הקיום האנושי.

מנחה: אוהד קמין

המפגש הקרוב:  ביום רביעי, י"ד בשבט (ערב  ט"ו בשבט) התשע"ד (15.01.14)
רח' שטנר 7 גבעת שאול
בירושלים, בשעה 20:00

דמי השתתפות לכל הרצאה : 40 ₪

מזל טוב

מזל טוב לחברינו
דוד וורד שיראל
לרגל הולדת הנכדה

יהי רצון שתזכו לגדלה בשמחה ובנחת יחד עם הוריה
במדינת חירות יהודית, לעשות רצון אבינו שבשמים.

מנהיגות יהודית


 

 

תרום למנהיגות יהודית

תרום למנהיגות יהודית

הרשמה לעדכון שבועי


הרשמההסרה

מנהיגות יהודית   מרכז שטנר 7 , קומה 2, גבעת שאול ירושלים   טל. 1-800-200-613